Giảm 100k

Khi mua 100g

Giảm giá 10%

Cho Đơn Hàng 1 Kg

Giảm giá 5%

Cho đơn hàng 500K